seminars

Seminars Bijbelboek Openbaring op dinsdagavond

BIJBELBOEK OPENBARING: door C. Kruijf
SEMINAR ONDERSTEUND MET BEAMERPRESENTATIE VEEL INDRINGEND BEELDMATERIAAL.
De wereld is in beroering. De schepping zucht door de zonde van de mens en het misbruiken van de aarde.
De gemeente van Jezus Christus verbrokkelt steeds meer, de liefdeloosheid neemt toe,
de antichrist maakt zich op om de wereldheerschappij in bezit te nemen.
Deze seminars vinden elke 14 dagen plaats op de dinsdagavond.
Deze studie laat zien hoe het verhaal van de mensheid verder zal gaan.
Bemoedigend ook, omdat we zien dat de Here God alles in Zijn hand heeft!
Een blik in heden, verleden en toekomst.

Feestelijke evangelisatiediensten o.l.v. Evangelist C. Kruijf      
Van Swietenlaan 1 (bij winkelcentrum Zuidplein)
Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur.)

ZEER INSPIREREND EN KRACHTIG ONDERWIJS!
ZEG HET DOOR!
IEDEREEN WELKOM!
MIS DIT NIET! * TOEGANG VRIJ!

Seminars/Bijbelstudies 2022/2023

Datum

Spreker

Onderwerp  Jaar 2023 – 2024

5 september

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

19 september

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

3 oktober

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

17 oktober

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

31 oktober

Kees  Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

14 november

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

28 november

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

12 december

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

9 januari

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

23 januari

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

6 februari

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

20 februari

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

5 maart

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

19 maart

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

2 april

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

16 april

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

30 april

Kees Kruijf

Het Bijbelboek Openbaring

14 mei

Kees Kruijf

 Het Bijbelboek Openbaring

28 mei

Kees Kruijf

Vakantie stop  

Iedereen hartelijk welkom     

Informatie: Stichting Exodus
Evangelist: C. Kruijf
Noordstraat 22 3291 TG Strijen
Telefoon: 078-8424794
Mobiel: 06 – 30663018
E-mail: info@st-exodus.nl