Steun ons

Steunen van ons evangelisatiewerk

Maak uw liefde voor zending en evangelisatie bekend door een fijne gift over te maken op IBAN gironummer NL83 INGB 0002 9637 19 t.n.v. Stichting Exodus, 
Noordstraat 22, 3291 TG Strijen.


 Giften komen in aanmerking voor belastingaftrek.